Volver á páxina principal
 

Que é o Auditorio de Galicia

             

 O Auditorio de Galicia inaugurouse o 20 de outubro de 1989 coa vontade de consolidar a oferta cultural da capital de Galicia. Encuadrado dentro do Programa Nacional de Auditorios, foi posible gracias á intervención conxunta do Ministerio de Cultura, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago. A eficaz colaboración entre Administracións e un conxunto de institucións privadas facilitan os medios económicos indispensables para facer do Auditoro o centro por excelencia para a recepción das manifestacións culturais que a cidade xera, e así mesmo converteuse en punto de referencia obrigada para a cultura musical e artística de Galicia.

Este recinto polivalente cercano á Catedral de Santiago, cun suxestivo espacio arquitectónico proxecto de Julio Cano Lasso participa dunha situación intermedia entre o urbano e o paisaxismo natural, no que se expresa a intención de exaltar os grandes muros de pedra como valor intemporal da arquitectura galega, constante en todo o edificio, que se acrecenta co contraste e brillo das galerías acristaladas, rodeado de amplas zonas verdes e un lago artificial.

A sala principal "Ángel Brage", gracias ó extraordinario deseño acústico de Lothar Cramer, permitiu desenvolver permanentemente ó longo destes 11 anos unha intensa actividade musical que inclúe ópera, danza e concertos. Polo escenario desta sala pasaron os mellores directores, solistas e orquestras do mundo.
Dende o 29 de febreiro de 1996 é a sede permanente da Real Filharmonía de Galicia, dirixida dende a súa fundación polo mestre alemán Helmuth Rilling, e o segundo director, o compostelán Maximino Zumalave. Na temporada 2000/2001 a oquestra afronta unha nova andaina tendo á súa fronte ó mestre Antoni Ros Marbà.

A actividade do Auditorio estructúrase en torno a grandes áreas: Programa de Abono de Música Clásica, Programa de Exposicións, Ciclo de Concertos Didácticos para Xóvenes, Clases Maxistrais e cursos de formación de profesionais da música.

FICHA TECNICA
Data de apertura:
20 de outubro de 1989
Salas de concertos: "Ángel Brage" (1.002 butacas sala. 24 butacas palco)
"W. A. Mozart" (260 butacas)
Sala de Exposicións: "Isaac Díaz Pardo" (1.000 m2)
Outras dotacións: Sala circular (conferencias e roldas de prensa), 4 salas de estudio, 8 camerinos individuais, 6 camerinos colectivos, aparcadoiro, cafetería, zonas verdes.
Dirección: Avda. Burgo das Nacións s/n 15705 Santiago de Compostela
Teléfono Centralita: 981 55 22 90
Teléfonos Administrativos: 981 57 41 52 / 981 57 41 53
Fax: 981 57 42 50 / 981 57 22 92
Venda telefónica de localidades: 981 57 10 26 / 981 57 39 79
Información sobre programación: http: //www.auditoriodegalicia.org
e-mail: info@auditoriodegalicia.org